SSF นักสร้างเรือไต้หวันด้วยประสบการณ์ 49 ปี

ผล 1 - 2 ของ 2
  • เรือทำงานของแม่น้ำ
    เรือทำงานของแม่น้ำ
    19 GT

    เรือโดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินิวไทเปได้รับหน้าที่จากการผลิตการวิจัยและการพัฒนาโดย SSFออกแบบผลิต วัตถุประสงค์หลักคือการรวบรวมน้ำในแม่น้ำ Tanshui สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเลือกคุณภาพน้ำที่ไม่ดีของแม่น้ำเพื่อปรับปรุงปริมาณออกซิเจนของออกซิเจนเพื่อให้สิ่งมีชีวิตในน้ำและปลามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นผล 1 - 2 ของ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์