ประวัติยาวนาน

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 SSF เป็นบริษัทแรกในไต้หวันที่ผลิตเรือ...

คุณภาพเยี่ยม

สินค้าของเราขายในหลายประเทศ เราสามารถประสบความสำเร็จในการตอบสนองคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ

น่าเชื่อถือ

เรือสามารถส่งมอบตรงต่อเวลา มีคุณภาพสูง ทนทานและมีบริการหลังการขายที่ดี