Tham quan chúng tôi

Tham quan chúng tôi

Vị trí

Rất dễ dàng để bay đến thành phố Cao Hùng qua Hồng Kông và các địa điểm khác để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo https://khh.travel/index.aspx?l=2 . Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thiết lập một cuộc hẹn để tham quan sân và nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui khi được đón bạn từ sân bay.

  • Shing Sheng Fa Boat Building Co., Ltd.
  • No.464, Zhongzhou 2nd Rd., Qijin Dist., Kaohsiung City 80544, Taiwan
  • + 886-7-5715631
  • + 886-7-5717011

Xem Shing Sheng Fa Boat Building Co., Ltd. (新 昇 發 造船) trong một bản đồ lớn hơn

Thông cáo báo chí