Đảm nhận

Đảm nhận

Bảo hành kết cấu thân tàu năm năm

Mỗi Du thuyền Zhen Shing đều có bảo hành cấu trúc thân tàu năm năm hạn chế.

Bảo hiểm

Du thuyền Zhen Shing bảo đảm cho mọi chiếc thuyền đang được xây dựng và các cơ sở chống cháy và động đất.

Ổn định tài chính

Du thuyền Zhen Shing và công ty mẹ Shing Sheng Fa Boatbuilding là một xưởng đóng tàu uy tín và có uy tín trong ngành hàng hải trong 40 năm. Chúng tôi giữ một hồ sơ theo dõi cực kỳ tốt cho độ tin cậy cao của chúng tôi và chúng tôi có thể tự tài trợ cho sản xuất hiện tại của chúng tôi.

Thông cáo báo chí