Đảm nhận

Bảo hành kết cấu thân tàu 5 năm

Đảm nhận

Bảo hành kết cấu thân tàu 5 năm
Bảo hành kết cấu thân tàu 5 năm

Bảo hành kết cấu thân tàu 5 năm

Mỗi Du thuyền của Zhen Shing đều được bảo hành kết cấu thân tàu trong 5 năm.

Bảo hiểm

Zhen Shing Yachts bảo hiểm cho mọi con thuyền đang được xây dựng và các cơ sở chống lại hỏa hoạn và động đất.

Ổn định tài chính

Zhen Shing Yachts và công ty mẹ Shing Sheng Fa Boatbuilding là một nhà máy đóng tàu tốt và có uy tín trong ngành công nghiệp hàng hải trong 40 năm. Chúng tôi có một hồ sơ theo dõi cực kỳ tốt vì sự tín nhiệm cao của chúng tôi và chúng tôi có thể tự tài trợ cho hoạt động sản xuất hiện tại của mình.

Thông cáo báo chí