Công nghệ truyền nhựa

Công nghệ truyền nhựa

Truyền nhựa là một quá trình mà chân không hút nhựa vào một lớp sợi khô trong một mặt phẳng. Các cấu trúc trong phạm vi từ 37 đến 62 'nhỏ nhất của chúng ta đều được xây dựng bằng truyền dịch, tập hợp tất cả các lợi ích của vật liệu tổng hợp sandwich như nhẹ và sức mạnh cao, hiệu suất, sức khỏe và an toàn. Quá trình cho phép đạt được kết quả lặp lại nhất quán và cung cấp liên kết tối ưu giữa lõi và lớp gỗ. Nó cũng cho phép giảm thêm trọng lượng để đạt được mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn cấu trúc. Quan trọng hơn, từ quan điểm môi trường, quy trình hầu như loại bỏ khí thải VOC do đó cải thiện điều kiện làm việc. Ngoài ra, để ngăn chặn khả năng phồng rộp, chúng tôi sử dụng nhựa vinylester cho 3 lớp ngoài của thân tàu.

Nhà sản xuất chuyên nghiệp của thuyền đánh cá, thuyền chở khách, thuyền làm việc, du thuyền và các thuyền khác.

Thông cáo báo chí