FV GOLDEN RICH NO.178 เปิดตัวเมื่อ ก.พ. 2020

การออกแบบเรืออย่างพิถีพิถัน เทคโนโลยีการสร้างเรือที่เชื่อถือได้

FV GOLDEN RICH NO.178 เปิดตัวเมื่อ ก.พ. 2020

2020/02/5 SSF

เรือลองไลน์ทูน่าอุณหภูมิต่ำพิเศษ 300 ตัน "FV GOLDEN RICH NO.178" มันเป็นของ GOLDEN RICH FISHERY LTD. เรือสร้างเสร็จเมื่อ ก.พ. 2563

แกลลอรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์