Welcome to Shing Sheng Fa Boat Building Co., Ltd.

Home »  News »  Shin Shuen Far No. 699, It had been completed in Jan., 2017

Shin Shuen Far No. 699, It had been completed in Jan., 2017

The 230 tons ultra-low temperature tuna longline vessels "Shin Shuen Far No. 699" . It belong Lien Chen Fisheries Co., Ltd. and had been completed in Jan., 2017.

Shin Shuen Far No. 699, It  had been completed in Jan., 2017 - .
Shin Shuen Far No. 699, It  had been completed in Jan., 2017 - .
Shin Shuen Far No. 699, It  had been completed in Jan., 2017 - .
Shin Shuen Far No. 699, It  had been completed in Jan., 2017 - .
Shin Shuen Far No. 699, It  had been completed in Jan., 2017 - .
Shin Shuen Far No. 699, It  had been completed in Jan., 2017 - .