ยินดีต้อนรับสู่ Shing Sheng Fa Boat Building Co., Ltd.

บ้าน » 

ผลลัพธ์การค้นหา - ปลาทูน่า Liner เรือยาว

แสดงมุมมองรายการ
แสดงมุมมองตาราง
ปลาทูน่า Liner เรือยาว
ปลาทูน่า Liner เรือยาว

ปลาทูน่า Liner เรือยาว

เรือเป็นเรือเบ็ดราวปลาทูน่าขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยการดำเนินงานวันที่น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 45 วัน การดำเนินงานมีสองชนิดของรูปแบบหนึ่งเมื่อน้ำมันจะวิ่งออกหรือโหลดปลาเต็มรูปแบบต้องใส่ปลาถ่ายท่าเรือและวัสดุสิ้นเปลือง วิธีอื่นสำหรับการตกปลาที่ขนส่งสินค้าทางทะเลและการทำซ้ำจากอุปกรณ์เรือขนส่งของอาหารเชื้อเพลิงและเหยื่อ

ปลาทูน่า Liner เรือยาว
ปลาทูน่า Liner เรือยาว

ปลาทูน่า Liner เรือยาว

ปลาทูน่า Liner เรือยาว
ปลาทูน่า Liner เรือยาว

ปลาทูน่า Liner เรือยาว

ปลาทูน่า Liner เรือยาว
ปลาทูน่า Liner เรือยาว

ปลาทูน่า Liner เรือยาว