ยินดีต้อนรับสู่ Shing Sheng Fa Boat Building Co., Ltd.

บ้าน » 

ผลลัพธ์การค้นหา - ปลาทูน่า Liner ยาวเรือ

แสดงมุมมองรายการ
แสดงมุมมองตาราง

ปลาทูน่า Liner ยาวเรือ

ปลาทูน่า Liner ยาวเรือ
100 GT

เรือเป็นเรือวนล้อมปลาทูน่าขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยการดำเนินงานวันที่น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 45 วัน การดำเนินงานมีสองชนิดของรูปแบบหนึ่งเมื่อน้ำมันจะหมดหรือโหลดปลาเต็มจำเป็นต้องใส่ปลาที่ท่าเรือขนถ่ายและวัสดุสิ้นเปลือง วิธีการตกปลาที่ขนส่งสินค้าทางทะเลและทำซ้ำจากเรือขนส่งเสบียงอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงและเหยื่ออีก

ปลาทูน่า Liner ยาวเรือ

ปลาทูน่า Liner ยาวเรือ
160 GT

ปลาทูน่า Liner ยาวเรือ

ปลาทูน่า Liner ยาวเรือ
200 GT